Kominické služby Kominické služby Kominické služby

Pasporty komínů

Detailní zmapování komínů

Pasportizace neboli zmapování komínů je provedení technické dokumentace všech komínových průduchů. V pasportu je uvedena řada údajů, jako např. označení průduchu, druh spotřebičů, které mohou být na něj napojeny, již napojené spotřebiče a jejich umístění v objektu. Dále je připojena příloha k pasportizaci komínů, obsahující posouzení z hlediska připojeného uživatele, patra, čísla bytu, místnosti, spotřebiče, odvodu spalin a základního zhodnocení. Pasportizace se poprvé provede při kolaudaci komína a potom pravidelně při každé revizi komína nebo před připojením nového spotřebiče.

  • Hotový doklad se uloží u správce objektu a kopii si nechá zpracovatel zprávy.
  • Pasporty se kontrolují a aktualizují při každé revizi komína.

Vzor zprávy z pasportizace komínů:

Zdroj vzorových schémat: kniha „Plynová zařízení v budovách“.

Schéma pasportizace komínů

Kominíci, kominické služby, vložkování komínů, třísložkové odkouření, revize komínů


Příloha k pasportizaci komínů

Kominíci, kominické služby, vložkování komínů, třísložkové odkouření, revize komínů

Kontaktní QR kód:

Pro rychlé uložení kontaktů do chytrého telefonu si oskenujte následující QR kód:

QR kód s kontakty